Cải thiện hiệu suất đốt nồi hơi và tiết kiệm nhiên liệu

Cải thiện hiệu suất đốt nồi hơi và tiết kiệm nhiên liệu

Để cải thiện hiệu quả đốt, tiết kiệm nhiên liệu, chất lượng nhiên liệu nên được kiểm soát, các brûleur phun đều.Để đạt được mục tiêu nói trên, chúng ta cũng nên chú ý đến những điểm sau:
Cải thiện hiệu suất đốt nồi hơi và tiết kiệm nhiên liệu
1, hiểu về nguyên tắc của việc đốt cháy, điều chỉnh dầu (khí), để đạt được hiệu quả cháy;

2, duy trì các vòi phun làm việc tốt, vòi phun không phải là dễ dàng để quá lớn hoặc quá nhỏ, vòi phun mòn bị chặn, cacbon, đảm bảo một điều kiện tốt phun cháy.
3, giữ đúng áp suất dầu hoặc áp suất không khí, hơi nước nồi hơi hoặc áp suất dầu là quá cao hoặc quá thấp, và áp suất dầu hoặc áp suất quá lớn hoặc quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến sự hỗn hợp của nhiên liệu và không khí.
4, điều chỉnh các brûleur ngọn lửa dài think tank, tia góc phù hợp với kích thước và hình dạng của buồng đốt, mắt lửa đầy với phòng, để đạt được sự bùng nổ kinh tế.Không khói đen, không khí thải carbon, hoạt động tốt trong năm tới.
Ở đây cho bạn để cải thiện hiệu quả đốt nồi hơi hơi nước, tiết kiệm nhiên liệu, tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn!Sản phẩm của công ty là: nồi hơi nước, nồi hơi hơi nước, nồi hơi nước nóng, ngưng tụ dư nhiệt phục hồi nồi hơi, nồi hơi nước nóng ngưng tụ áp suất nồi hơi nước nóng, nồi hơi hơi nước ngưng tụ không áp suất gián tiếp hệ thống sưởi nóng nồi hơi, brûler, và như vậy.

admin

Leave a Reply