Mã sử ​​dụng an toàn nồi hơi gas

Mã sử ​​dụng an toàn nồi hơi gas

Các công ty chính phủ trên thế giới đang tích cực hưởng ứng các chính sách bảo vệ môi trường quốc gia. Lò hơi đốt bằng khí đốt (nước nóng) được sử dụng rộng rãi thay vì nồi hơi kiểu cũ ô nhiễm cao. Bản thân nồi hơi thuộc về thiết bị đặc biệt, và các yêu cầu vận hành rất nghiêm ngặt, trong khi khí tự nhiên là dễ cháy, do đó không thể bỏ qua hoạt động an toàn của nồi hơi gas. Để đảm bảo hoạt động an toàn của nồi hơi đốt gas, người dùng phải ghi nhớ các thông số kỹ thuật vận hành an toàn.

1. Cửa chống cháy nổ phải được lắp đặt trên thân nồi hơi và ống khói để giảm thiểu thiệt hại do vụ nổ của lò;

2. Phòng lò hơi phải được lắp đặt thiết bị báo động rò rỉ gas và thiết bị thông gió;
Mã sử ​​dụng an toàn nồi hơi gas
3. Phải có một hệ thống kiểm soát trình tự nghiêm ngặt để khởi động và dừng nồi hơi gas, trước khi đánh lửa, buồng lò và ống khói phải được thanh lọc, và khí cháy có thể được lưu trữ trong lò có thể được loại bỏ hoàn toàn trước khi đánh lửa;

4. Đầu đốt phải được trang bị thiết bị bảo vệ chống cháy tự động, một khi đánh lửa không thành công hoặc có ngọn lửa, đầu đốt phải có khả năng tự động thanh lọc trước khi trị vì, và sau đó lò hơi có thể được đánh lửa theo quy trình thông thường;

5. Các đường ống và đường ống nồi hơi khí phải được kiểm tra nghiêm ngặt thường xuyên và hệ thống kiểm soát bảo vệ khóa liên động cần thiết cũng phải ở trong lò;

6. Đầu đốt phải được trang bị thiết bị bảo vệ chống cháy tự động. Nếu đánh lửa không thành công hoặc có ngọn lửa, đầu đốt phải có khả năng tự động lọc trước khi trị vì, và sau đó nồi hơi có thể được đánh lửa theo quy trình thông thường;

7. Điểm quan trọng nhất là, với tư cách là người phụ trách lò hơi, người phụ trách phải chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và thường xuyên lò hơi.

Mùa nóng sắp đến và tốc độ sử dụng của thiết bị nồi hơi gas đang tăng lên. Mỗi người dùng nên tăng cường huấn luyện vận hành an toàn và nâng cao mức độ vận hành an toàn của lò hơi, từ đó đảm bảo hoạt động an toàn và kinh tế của lò hơi.

admin

Leave a Reply