Máy sưởi muối nóng chảy loạt RYQ

Máy sưởi muối nóng chảy loạt RYQ


Máy sưởi muối nóng chảy loạt

Công suất nhiệt của sản phẩm: 1200-35000 KW

Áp suất làm việc: 0,8-1,6 MPA

Nhiên liệu có sẵn: Than bitum, dầu nặng, dầu nhẹ, dầu diesel, khí tự nhiên, khí hóa lỏng, khí thành phố

Các ngành công nghiệp có sẵn: Hóa chất, phân bón, melamine, alumina và công nghệ làm nóng nhiệt độ cao khác

Ưu điểm kỹ thuật

Nhân vật biểu diễn

Nó có thể đạt đến nhiệt độ cao dưới áp suất thấp, nhiệt độ tối đa có thể đạt tới 600oC.

Nó có thể giữ nhiệt độ sưởi ổn định, và điều chỉnh chính xác, với hiệu suất nhiệt cao.

Kiểm soát vận hành và các thiết bị kiểm tra an toàn đã hoàn tất.

Khả năng chịu nhiệt tốt.

Hiệu suất truyền nhiệt là hai lần so với chất lỏng nhiệt khác.


admin

Leave a Reply