Nước cấp nồi hơi

Nước cấp nồi hơi

1. Tiêu chuẩn chất rắn lơ lửng: Khi nước thô của nước cấp lò hơi lấy từ nước mặt, tùy thuộc vào lượng chất rắn lơ lửng và chất keo trong nước, có thể chọn kỹ thuật đông tụ, lắng và lọc, khi nước thô là nước ngầm, thường chỉ cần lọc, bằng sắt. Khi hàm lượng cao, tăng bộ lọc cát mangan để loại bỏ sắt.
Nước cấp nồi hơi
2. Tiêu chuẩn về độ cứng: Chủ yếu là để ngăn ngừa hoặc kiểm soát tỉ lệ. Có nhiều cách để loại bỏ độ cứng. Có phương pháp làm mềm vôi, làm mềm trao đổi hóa học, v.v., nhưng phương pháp xử lý phổ biến nhất và tốt nhất là phương pháp làm mềm trao đổi ion, phương pháp mới hơn. Đây là một phương pháp lọc natri.
3. Tiêu chuẩn chất rắn hòa tan: Khi hàm lượng muối trong nước nồi đạt đến một giá trị giới hạn nhất định, hơi nước và nước sẽ được tạo ra cùng nhau, dẫn đến chất lượng hơi nước giảm mạnh. Nhiều ngành công nghiệp đòi hỏi chất lượng nước cao, như ngành công nghiệp điện tử và nhà máy nhiệt điện với nồi hơi áp suất cao, có yêu cầu khắt khe hơn đối với chất rắn hòa tan trong nước. Phương pháp để giảm chất rắn hòa tan thường được gọi là khử muối và các phương pháp chính là: phương pháp trao đổi ion, phương pháp điện phân, phương pháp thẩm thấu ngược, v.v., quy trình thông thường chủ yếu áp dụng phương pháp trao đổi ion và phương pháp cập nhật là phương pháp màng thẩm thấu ngược.

admin

Leave a Reply