Thông số kỹ thuật sử dụng nồi hơi

Thông số kỹ thuật sử dụng nồi hơi

Nồi hơi có hiệu suất cao và hỏa lực mạnh. Chúng là những thiết bị sản xuất phổ biến. Tuy nhiên, bản thân chúng cũng có những rủi ro nhất định. Nếu chúng được sử dụng không đúng cách, chúng sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Do đó, cần phải làm quen với các hướng dẫn sử dụng nồi hơi. Sau đó, các biên tập viên sẽ tóm tắt các thông số kỹ thuật sử dụng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm.
 
   Khi doanh nghiệp nhận được nồi hơi, để sử dụng nồi hơi đúng cách và an toàn cho người vận hành doanh nghiệp, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt “Luật sản xuất an toàn”, “Quy định tạm thời về giám sát an toàn nồi hơi và bình áp suất” và “Quy định giám sát kỹ thuật an toàn cho nồi hơi”. Quy định. Quy định này áp dụng cho nồi hơi cố định dựa trên nước có áp suất, bao gồm nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt nhiên liệu và nồi hơi đốt gas. Nhà máy sử dụng lò hơi phải có chứng chỉ kỹ thuật tương ứng, v.v., và phải có tài liệu kỹ thuật và vật liệu chứng nhận chất lượng xây dựng để lắp đặt lò hơi.
   Doanh nghiệp phải rất coi trọng công việc an toàn lò hơi. Chỉ định một nhân viên toàn thời gian chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị nồi hơi và làm tốt công việc sử dụng và quản lý nồi hơi theo các yêu cầu của quy định. Theo loại cấu trúc, chế độ đốt và yêu cầu sử dụng của lò hơi, các quy trình vận hành để đảm bảo hoạt động an toàn của lò hơi và các hệ thống quản lý an toàn để chống cháy nổ, phòng chống cháy nổ và chống vi-rút, cũng như các phương pháp xử lý tai nạn phải được xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt. Nghiêm cấm uống rượu và ra khỏi công việc sau khi uống rượu.
   Nồi hơi nên được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên, và không có đơn vị nào có thể buộc sử dụng nồi hơi với các mối nguy hiểm an toàn. Cần có bản vẽ và giải pháp kỹ thuật thi công trước khi sửa chữa. Các yêu cầu kỹ thuật để sửa chữa tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nồi hơi và các quy định kỹ thuật có liên quan. Sau khi sửa chữa hoàn tất, dữ liệu kỹ thuật như bản vẽ, chứng chỉ chất lượng vật liệu và chứng chỉ kiểm tra chất lượng sửa chữa sẽ được lưu trong hồ sơ kỹ thuật nồi hơi của nhà máy.
   Người điều hành phòng không nồi hơi bị cấm vào nơi làm việc. Người ngoài phải được sự chấp thuận hoặc kèm theo của nhà lãnh đạo có liên quan để vào.

admin

Leave a Reply