Ưu điểm của dầu truyền nhiệt, đặc điểm

Ưu điểm của dầu truyền nhiệt, đặc điểm

Nó ổn định về mặt hóa học và không dễ cháy như dầu nhẹ. Từ góc độ sử dụng và bảo mật, các tính năng chính của nó là
1. Trong phạm vi nhiệt độ cho phép, độ ổn định nhiệt tốt hơn, luyện cốc ít hơn và tuổi thọ dài hơn.
2. Độ dẫn nhiệt tốt, khả năng chảy và khả năng bơm trong phạm vi nhiệt độ cho phép.
3. Độc tính thấp, không mùi, không ăn mòn, ít ảnh hưởng đến môi trường.
Ưu điểm của dầu truyền nhiệt, đặc điểm
4. Điểm đóng băng thấp hơn, điểm sôi cao hơn và nội dung của các thành phần điểm sôi thấp là ít hơn. Trong phạm vi nhiệt độ cho phép, áp suất hơi không cao và tổn thất bay hơi nhỏ.
5. Khi nhiệt độ cao hơn 70 ° C, nó sẽ bị oxy hóa mạnh khi tiếp xúc với không khí. Hệ thống làm việc được làm nóng cần được niêm phong, và chỉ được phép tiếp xúc với không khí ở nhiệt độ dưới 70 ° C.
6. Sự giãn nở thể tích có ý nghĩa sau khi gia nhiệt và tốc độ giãn nở lớn hơn nhiều so với nước. Nhiệt độ tăng lên 100 ° C và tốc độ mở rộng âm lượng có thể đạt 8% đến 10%.
7. Nứt hoặc ngưng tụ xảy ra trong quá trình quá nhiệt, luyện cốc hoặc cặn carbon trong các thùng chứa, đường ống.
8. Khi trộn với nước hoặc các thành phần sôi thấp, áp suất hơi sẽ tăng đáng kể sau khi đun nóng.
9. Điểm chớp cháy, điểm đánh lửa và điểm đánh lửa tự phát đều cao và sẽ không bắt lửa khi nhiệt độ được cho phép và niêm phong.
10. Theo khu vực mà người dùng sống và môi trường làm việc của thiết bị, nên chọn dầu truyền nhiệt với hiệu suất nhiệt độ thấp phù hợp.

admin

Leave a Reply