Yêu cầu chất lượng nước đối với nồi hơi truyền nhiệt

Yêu cầu chất lượng nước đối với nồi hơi truyền nhiệt

Yêu cầu chất lượng nước đối với việc sử dụng nồi hơi truyền nhiệt:
Một số người dùng nghĩ rằng nó là đủ để giữ nước nồi hơi truyền nhiệt, và không có sự lựa chọn nào cho chất lượng nước. Trên thực tế, chất lượng nước có ảnh hưởng đến việc sử dụng nồi hơi truyền nhiệt. Xiaobian khuyên bạn nên chọn nước máy sạch. Bởi vì nếu có tạp chất trong nước, việc sử dụng nước bị ô nhiễm như vậy sẽ có một số tác động đến thiết bị.
Yêu cầu chất lượng nước đối với nồi hơi truyền nhiệt
Các tạp chất có thể tạo thành một lớp vảy dày trên thành trong của nồi hơi truyền nhiệt. Quy mô sẽ dần dần dày lên theo thời gian, và khi nó tích tụ để tạo thành một độ dày, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả dẫn nhiệt của nó và gây lãng phí tiêu thụ năng lượng. Nếu có quy mô, cần được làm sạch kịp thời để ngăn nhiệt tập trung vào cân.

admin

Leave a Reply